• Instagram Social Ikon
  • Black Facebook Icon

Silikonbottenfärg HEMPEL SilicOne 0,75L

SilcOne har extremt låg friktion vilket ger högre hastighet och lägre bränsleförbrukning.

SilicOne är lämplig för alla fartområden och alla typer av båtar.

SilicOne är kan med fördel användas i alla typer av farvatten.



SilicOne bildar en slät yta med låg ytspänning som ger unika beväxningssläppande egenskaper. Den bygger på siliconpolymerer och härdar med luftens fuktighet. En mikrofilm, vattenabsorberad i en polymer av gel i färgfilmen som bildas på ytan förhindrar beväxningen att erhålla god vidhäftning. Silicon polymerer ger en självrengörande egenskap. SilicOne beväxningssläppande färgsystem är fri från biocider och koppar.  



Hydrogel bygger på en unik, reaktionsfri polymer som tillsätts i färgen och skapar ett osynligt skydd mellan skrovets yta och vattnet. Förorenande organismer uppfattar skrovet som en vätska och därför blir vidhäftningen betydligt mindre. SilicOne minskar friktionen, vilket ger högre hastighet och lägre bränsleförbrukning. 10 m²/liter.

Hempel SilicOne Mörkblå

579,00 krPris
  • 22951